ELLI Early Learning -verkkokauppa > Uutiset - Ellin toimitus | Kirjaudu sisään

Ellin toimitus

2015-11-09: Sijoitettu lapsi tarvitsee hyväksyntää ja yksilöllistä tukea
2015-03-16: Auringonpimennys tulee - olemme valmiina!
2013-12-29: Suuria eläimiä ja pieniä ihmisiä (+video)

Sijoitettu lapsi tarvitsee hyväksyntää ja yksilöllistä tukea

Ympärillä olevien aikuisten yhteistyö on lapsen paras tukiverkko


Eräässä keskisuomalaisessa kyläkoulussa tiedetään, millaista on opettaa sijoitettua lasta. Koulun läheisyydessä on useita perhekoteja, ja koulussa on näihin koteihin sijoitettuja lapsia. Luokanopettaja toteaa, että moni sijoitettu lapsi tarvitsee tukea enemmän kuin oppilaat yleensä tarvitsevat.

– Uskon, että sijoitus ja sitä edeltäneet tapahtumat jättävät arvet.

Sijoitettu lapsi ei opettajan mukaan ole kuitenkaan ongelmien aiheuttaja luokassa.

– Hän voi olla se hiljainen ja hyvin menestyvä oppilas. Hänellä saattaa kuitenkin kiehua sisällä. Ongelmat voivat tulla esille myöhemmin ja haitata hänen kehittymistään pitkälle tulevaisuuteen.

SISUKAS-hankeessa työskentelevä konsultoiva erityisopettaja Maire Saksola toteaa, että peruskoulun loppuun suorittaminen ja jatko-opintoihin pääseminen ovat tutkimusten mukaan keskeisiä selviytymistä edistäviä tekijöitä sijoitetun lapsen elämässä.

– Näillä lapsilla on suurempi riski jäädä vaille peruskoulun päättötodistusta ja jatko-opintopaikkaa, Saksola sanoo.

SISUKAS-hankkeessa on pilotoitu Ruotsissa  jo laajalle levinnyttä Skolfam®-mallia, jonka tavoitteena on tukea sijoitettujen lasten koulunkäyntiä ja ehkäistä heidän syrjäytymistään koulunkäynnissä ja opiskelussa. Hankkeessa on seurattu ja tuettu kahtakymmentä perheisiin ja perhekoteihin sijoitettua alakouluikäistä lasta kahden vuoden ajan.

Sisukas-hanke 

Itsetunto ylös ja rohkeus esiin

Työskentely kyläkoulun opettajan luokassa on tavallisen hektistä. Opettaja ei mielestään aina ehdi tai tajua huomioida erilaisista lähtökohdista tulevia lapsia yksilöllisesti.

– SISUKAS muutti minun luokkatyöskentelyäni. Aloin seurata ja tukea opiskelua enemmän kuin aiemmin, opettaja sanoo.

Hänen luokallaan olevalla sijoitetulla lapsella ei ollut oppimisvaikeuksia, mutta sosiaaliset suhteet muihin oppilaisiin vaativat tukea.

– Kavereiden kanssa ja ryhmässä oleminen sekä oman paikan löytäminen ovat tärkeitä taitoja myöhemmänkin elämän kannalta. Näihin taitoihin lähdettiin pureutumaan lapsen ympärillä olevan verkoston kanssa.

Oppilasta tukivat opettajan lisäksi SISUKAS-hankkeen erityisopettaja ja psykologi sekä lapsen oma sosiaalityöntekijä ja sijaisvanhemmat.

– Pidimme tiiviisti yhteyttä ja keskustelun kautta löysimme työvälineitä siihen, että lapsi rohkaistuisi ja hänen itsetuntonsa nousisi. Itsetunto on olennainen avain sosiaalisiin suhteisiin. Muut oppilaat kyllä ottavat hyvin vastaan, kun oppilaalla itsellään on rohkea ja avoin mieli.

Luokanopettaja koki tärkeimmäksi opiksi avoimen yhteistyön rakentamisen sijaisvanhempiin. Hänen mukaansa opettajan tärkein työväline on oppilaan itsetunnon kohentaminen ja myötätunnon osoittaminen.

– Hyväksyvä katse ja pieni hymy on aina paikallaan, oli sitten kysymyksessä lapsi tai aikuinen.

Sisukas-hanke

Parasta on opettaja-oppilas-suhde

Toisen hankkeeseen osallistuvan koulun luokanopettaja on pitkän työhistoriansa aikana opettanut useita sijoitettuja lapsia.

– Olen hirveän tyytyväinen, että lapset, joilla on traumaa taustalla, huomioidaan erityisenä ryhmänä. Tärkeää on hyvä yhteistyöverkko. Opettaja pystyy selvittämään lapsen oppimisen esteitä tai ryhmäkäyttäytymisen pulmia, mutta hänellä ei ole resursseja lähteä yksinään tukemaan lapsen sosioemotionaalista ja psyykkistä kehitystä.

Luokassa oleva SISUKAS-oppilas oli opiskelussaan hyvää keskitasoa, joten isompia murheita ei matkalla ollut. Oppilaalle laadittiin kuitenkin yksilöllinen oppimissuunnitelma, kuten muillekin hankkeessa olleille lapsille.

Maire Saksolan mukaan tukitoimet hankkeessa oleville lapsille rakennettiin niin, että huomio kohdennettiin oppimisympäristöön ja aikuisen tapaan toimia ja kohdata lapsi. Tärkeää oli myös lapsen omien vahvuuksien korostaminen ja hyödyntäminen.

Tämän luokan oppilaan ympärillä olevat aikuiset kartoittivat, mitä kukin voisi tehdä. Luokkatyöskentelyyn tutustuttiin SISUKAS-tiimin toimesta. Tiimin erityisopettaja työskenteli lukutaidon parantamiseksi ja psykologi konsultoi perhettä. Psykologin kanssa keskusteltiin esimerkiksi siitä, mitä lapsen käyttäytymisen takana voisi olla.

– Samalla tuli opettajallekin kertausta ja ymmärrystä lapsen tilanteesta. Parasta oli, että sain keskittyä lapseen opettajana. Pystyin luottamaan, että häntä tuetaan muualtakin, opettaja toteaa.

Sisukas-hanke

SISUKAS-lapsen näkemys psykologista (vasemmalla) ja erityisopettajasta (oikealla)
 

Myytit kannattaa avata

Pitkän työkokemuksen omaavan opettajan mielestä sijoitettu lapsi voi tuntea häpeää perhetaustansa vuoksi. Hänen oppilaansa jännitti asian kertomista muulle luokalle.

– Sovimme lapsen kanssa heti ekaluokan syksyllä, että hänen ei tarvitse kantaa siitä taakkaa. Päätimme, että pidän oppitunnin, jolla kerrotaan kuinka perheet ovat erilaisia.

Opettaja antoi lapselle mahdollisuuden olla pois tuolta tunnilta. Lapsi kuitenkin halusi olla mukana. Muut oppilaat saivat kysellä asioista, ja oppilas kertoi omasta tilanteestaan avoimesti.

– Sijaisperheen äiti kertoi tämän jälkeen, että aivan kuin kuormareppu olisi pudonnut lapsen hartioilta. Asia on puhuttu, ja se ei ole enää mikään myytti. Nyt koulutyö jatkuu normaalisti. Jos jotakin erityistä ongelmaa on, lapsi tulee itse juttelemaan siitä. Hän luottaa, että aikuiset ovat tukena.

Teksti: Arja Krank

Kuvat: Emma&Elias -avustusohjelma


Sijoitettu lapsi koulussa -hanke (2012–2016) on osa RAY:n rahoittamaa ja Lastensuojelun Keskusliiton koordinoimaa Emma & Elias -avustusohjelmaa. Hanketta hallinnoi Pesäpuu ry.

  • Alakouluikäisistä noin 1 % on sijoitettu kodin ulkopuolelle. SISUKAS-hankkeen tavoitteena on kehittää ja juurruttaa yhteistoimintamalli, jolla edistetään sijoitettujen lasten hyvinvointia koulussa. Malli sopii käytettäväksi alakouluikäisten lasten kanssa.

  • Mukana olevan 20 perhehoitoon sijoitetun lapsen vahvuudet ja tuen tarpeet kartoitettiin SISUKAS-tiimin erityisopettajan ja psykologin toimesta. Tähän tietoon yhdistettiin lapsen, sijaisvanhempien, opettajien ja lapsen oman sosiaalityöntekijän näkemys koulunkäynnistä.

  • Yksilöllisen oppimisen ja hyvinvoinnin tukemisen lisäksi käytettiin jossain tapauksissa luokan työrauhaa ja ryhmähenkeä parantavia työmuotoja (Friends-ohjelma, KiVa Koulu -ohjelma).

  • Keskeistä työskentelymallissa on monitoimijaisuus, voimavara- ja lapsilähtöisyys sekä dialogiset palaverikäytännöt.  Työskentelyn pääpaino on sijoitetun lapsen tarpeisiin vastaamisessa, yhteistyön tiivistämisessä sekä ongelmien ennaltaehkäisyssä. Tukitoimissa keskiöön nousee oppimisympäristön järjestäminen sellaiseksi, että sijoitetun lapsen tasavertaiset oikeudet oppimiseen mahdollistuvat.

  • Kaksi vuotta kestäneen työskentelyjakson jälkeen tehtiin uusintakartoitus. Tällöin todettiin ryhmätasolla kohentumista lasten oikeinkirjoituksessa ja matematiikan taidoissa. Luetun ymmärtäminen parani yksittäisillä lapsilla. Useilla lapsista tapahtui kehitystä kielellisissä kyvyissä ja/tai työmuistissa.

  • Hankeen aikana on tuotettu ”Pieni opas sijoitetun lapsen koulunkäynnin tueksi” ja käsikirja toimintamallista vanhempien, koulujen, sijaisperheiden ja sosiaalityöntekijöiden käyttöön.

  • Hankkeen kotisivut: www.sijoitettulapsikoulussa.fi


 

Ellin toimitus -arkisto

2015-11-09: Sijoitettu lapsi tarvitsee hyväksyntää ja yksilöllistä tukea
2015-03-16: Auringonpimennys tulee - olemme valmiina!
2013-12-29: Suuria eläimiä ja pieniä ihmisiä (+video)
2013-09-16: eLehti tähtää lukukokemukseen
2013-05-31: ”Pysäytä juopotteleva nuori!”
2013-04-19: Yksinyrittäjä ei sairasta, eikä lomaile
2013-06-21: Käy käsiksi aivoihin
2012-11-28: Myrskyn tekijät
2012-11-12: Luovasti muovista
2012-07-02: Yksilön vastuuta ja yhteistyön voimaa
2012-05-29: Hannele Ikäheimo laittaa tiedon kiertämään
2012-04-12: Hyvän elämän jäljillä
2012-02-06: Early Learning tuottaa juttuja kiinnostavista henkilöistä
2011-11-30: Minä olen - sinä olet - hän olee vai onko?

 Ostoslista

ELLI Early Learning Oy, Myymälä avoinna ma-pe 9-17, Kalasataman metroaseman vieressä, Työpajankatu 10 C, 3. kerros, 00580 Helsinki
puh. 09 701 2011, sähköpostiosoite elli@earlylearning.fi
Viimeksi päivitetty 2021-01-04 13:20:23  

Sivustomme käyttää evästeitä käyttökokemuksen parantamiseksi. Lue lisää