ELLI Early Learning -verkkokauppa > Ranskalaiset korot - S2 koulutulokkaan kartoituspaketti | Kirjaudu sisään

Ranskalaiset korot - S2 koulutulokkaan kartoituspaketti

VALMISTUMINEN VIIVÄSTYY - VALITETTAVASTI TÄMÄN MATERIAALIN ILMESTYMINEN SIIRTYY LUULTAVASTI VUODEN 2018 LOPPUUN!


Ranskalaiset korot -koulutulokkaan ja alkuopetukseen tulevan suomi toisena kielenä-oppilaan kartoituspaketti.

Ranskalaiset korot on Mökkilaiturilla -alkukartoitusmateriaalin S2-versio.

Se tarjoaa erityisopettajalle välineet ja tukimateriaalia koulutulokkaan ja alkuopetukseen tulevan suomi toisena kielenä oppilaan taitojen kokonaisvaltaiseen kartoittamiseen. Materiaali sisältää kielellisten, hienomotoristen ja matemaattisten valmiuksien kartoitusosiot.

Yksilökohtaiseen kartoitukseen käytettävä aika on oppilaskohtaisesti noin puoli tuntia. Mikäli oppilas on taidoissaan pidemmällä (esimerkiksi osaa jo lukea), kartoitustehtävät etenevät nopeammin.

Hakusanat: Äidinkieli S2 Suomi toisena kielenä Kopioitava materiaali Luetun ymmärtäminen

Paketti sisältää kaiken koulutulokkaan ja alkuopetukseen tulevan suomi toisena kielenä oppilaan kartoituksiin tarvittavan materiaalin: taustatiedon kartoitettavista osa-alueista, selkeät kartoitusohjeet, yhteisen koontilomakkeen kielellisiä taitoja ja matemaattisia valmiuksia varten sekä osa-aluekohtaisia pedagogisia vinkkejä pulmakohtien tukemiseksi.
Materiaaliin on sisäänrakennettu huomiokohdat (ennustepisteet), joiden avulla oleelliset tuen tarpeet löytyvät tarkasti ja helposti.

Kartoitustehtävät tehdään vuorovaikutuksessa opettajan kanssa. Opettaja kirjaa oppilaan osaamistason koontilomakkeelle kartoitustilanteen aikana. Kaikki kartoituksen tekemisessä käytettävät välineet sisältyvät pakkaukseen.

Suomen kielen valmiuksien kartoitusmateriaalin avulla opettajan on helppo kartoittaa koulutulokkaan tai alkuopetukseen siirtyvän oppilaan aktiivinen ja passiivinen kielitaito ja tukea tarvittavat osa-alueet. Materiaali sisältää passiivisen kielitiedon kartoittamista varten sanastovyöhykemittarit, jotka laajenevat lapsen sisimmästä kehästä (koti ja perhe) kouluun, harrastuksiin, luontoon. Aktiivista kielitaitoa kartoitetaan ohjattujen keskustelukuvien avulla.

Matemaattisten valmiuksien kartoitusmateriaalin kokoamisessa on hyödynnetty viimeisintä tutkimustietoa matemaattisten valmiuksien arvioinnista. Suomi toisena kielenä oppilaan matemaattisia taitoja arvioidaan kaksikielisyyttä kunnioittaen ensisijaisesti kuvapohjaisesti.

Tekijä: Irja Nikkinen, kuvitus ja taitto Jenni Lindfors.

Kustantaja: ELLI Early Learning Oy

Ranskalaiset korot - S2 koulutulokkaan kartoituspaketti
 Ranskalaiset korot - S2 koulutulokkaan kartoituspaketti

Hinta: 168.64 € (alv 24%)
Hinta: 136.00 € (alv 0%)
Tuotekoodi: 340419
Varastossa: -2

 

Arvostele tämä tuote

 Ostoslista

ELLI Early Learning Oy, Myymälä avoinna ma-pe 9-17, Kalasataman metroaseman vieressä, Työpajankatu 10 C, 3. kerros, 00580 Helsinki
puh. 09 701 2011, sähköpostiosoite elli@earlylearning.fi
Viimeksi päivitetty 2017-12-14 12:47:31